Jalkapallosäännöt 2022

115 Rangaistuspotku tuomitaan, jos pelaaja syyllistyy suoran vapaapotkun aiheuttavaan rikkomukseen omalla rangaistusalueellaan tai pelikentän ulkopuolella osana peliä, kuten kuvattu säännöissä 12 ja 13. Rangaistuspotkusta voidaan suoraan tehdä hyväksyttävä maali. 1. Menettely Pallon tulee olla paikallaan rangaistuspotkupisteellä eivätkä maalitolpat, ylärima tai maaliverkko saa liikkua. Potkaisijan tulee olla selvästi tunnistettu. Puolustavan maalivahdin tulee pysyä päätyrajalla maalitolppien välissä koskematta maalitolppiin, ylärimaan tai maaliverkkoon, kasvot potkaisijaan päin, kunnes pallo on potkaistu. Muiden pelaajien kuin maalivahdin ja potkaisijan tulee olla: • vähintään 9,15 metrin päässä rangaistuspotkupisteestä • rangaistuspotkupisteen takana • pelikentällä • rangaistusalueen ulkopuolella Kun pelaajat ovat sääntöjenmukaisilla paikoillaan, erotuomari antaa merkin rangaistuspotkun suorittamiseksi. Potkaisijan tulee potkaista pallo eteenpäin; kantapääpotku on sallittu edellyt- täen, että pallo liikkuu eteenpäin. Kun palloa potkaistaan, puolustavalla maalivahdilla tulee olla ainakin osa toisesta jalastaan päätyrajalla tai sen yläpuolella. Pallo on pelissä, kun sitä on potkaistu ja se selvästi liikkuu. Rangaistuspotku Ja lkapa l losäännöt 2022 | Sääntö 14 | Ranga i stuspotku 117 Laws of the Game 2021 /22 | Law 14 | The Pena l t y Ki ck A penalty kick is awarded if a player commits a direct free kick offence inside their penalty area or off the field as part of play as outlined in Laws 12 and 13. A goal may be scored directly from a penalty kick. 1. Procedure The ball must be stationary on the penalty mark and the goalposts, crossbar and goal net must not be moving. The player taking the penalty kick must be clearly identified. The defending goalkeeper must remain on the goal line, facing the kicker, between the goalposts, without touching the goalposts, crossbar or goal net, until the ball has been kicked. The players other than the kicker and goalkeeper must be: • at least 9.15 m (10 yds) from the penalty mark • behind the penalty mark • inside the field of play • outside the penalty area After the players have taken positions in accordance with this Law, the referee signals for the penalty kick to be taken. The player taking he penalty kick must kick he ball forward; backhe ling is permi ted provided the ball moves forward. When the ball is kicked, the defending goalkeeper must h ve at least part of on foot touching, or in line w th, the goal line The Penalty Kick

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0MTY=