Jalkapallosäännöt 2022

133 Protokolla – periaatteet, käytännöt ja menettely VAR-protokolla mukautuu mahdollisimman paljon jalkapallosääntöjen periaattei- siin ja filosofiaan. Videoerotuomareiden (VAR) käyttö on sallittua vain, kun ottelun/kilpailun järjestäjä on täyttänyt kaikki ”Implementation Assistance and Approval Programme (IAAP)” -ohjelmaa koskevat vaatimukset FIFAn IAAP dokumenttien mukaisesti sekä saanut kirjallisen luvan FIFAlta. 1. Peria tteet Videoerotuomareiden käyttö jalkapallo-otteluissa perustuu useisiin periaatteisiin, joita kaikkia tulee noudattaa videoerotuomareita otteluissa käytettäessä. 1. Videoerotuomari (VAR) on erotuomariston jäsen, jolla on itsenäinen pääsy ottelun kuvamateriaaliin, ja joka voi avustaa erotuomaria vain ”selkeän ja ilmeisen virheen” tai ”vakavan huomaamatta jääneen tapahtuman” osalta liittyen päätöksiin: a. maali / ei maali b. rangaistuspotku / ei rangaistuspotku c. suora punainen kortti (ei toinen varoitus) d. rangaistuksen kohdentaminen (kun erotuomari varoittaa tai poistaa kentältä rikkoneen joukkueen väärän pelaajan) 2. Erotuomarin tulee aina tehdä ratkaisu, eli erotuomari ei voi pidättäytyä tekemästä ratkaisua ja käyttää sitten videoerotuomaria ratkaisun tekemiseen. Ratkaisu antaa pelin jatkua väitetyn rikkomuksen jälkeen voidaan tarkastaa. 3. Erotuomarin alkuperäistä ratkaisua ei muuteta, ellei videotarkastelu selvästi näytä päätöksen olleen ”selkeä ja ilmeinen virhe”. 4. Videotarkastelu voidaan tehdä vain erotuomarin aloitteesta; VAR (ja muut erotuomariston jäsenet) voivat vain suosittaa videotarkastelua erotuomarille. 5. Lopullisen päätöksen tekee aina erotuomari joko kuultuaan videoerotuomaria tai videotarkastelun (OFR) jälkeen. 6. Videotarkastelulle ei ole aikarajaa, koska tarkkuus on tärkeämpi kuin nopeus. Ja lkapa l losäännöt 2022 | Vi deoerotuomar i (VAR) protoko l l a 135 The VAR protocol, as far as possible, conforms to the principles and philosophy of the Laws of the Game. The use of video assistant referees (VARs) is only permitted where the match/ competition organiser has fulfilled all the Implementation Assistance and Approval Programme (IAAP) requirements as set out in FIFA's IAAP documents, and has receiv d written permission from FIFA. 1. Principles The use of VARs in football matches is based on a number of principles, all of which must apply in every match using VARs. 1. A video assistant referee (VAR) is a match official, with independent access to match footage, who may assist the referee only in the event of a ‘clear and obvi us error’ or ‘serious missed incident’ in relation to: a. Goal/no goal b. Penalty/no penalty c. Direct red card (not second yellow card/caution) d. Mistaken identity (when the referee cautions or sends off the wrong player of the offending team) 2. The referee must always make a decision, i.e. the referee is not permitted to give ‘no decision’ and then use the VAR to make the decision; a decision to allow play to continue after an alleged offence can be reviewed. 3. The original decision given by the referee will not be changed unless the video review clearly shows that the decision was a 'clear and obvious error'. Protocol – principles, practicalities and procedures Laws of the Game 2021 /22 | VAR protoco l

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0MTY=