Jalkapallosäännöt 2022

17 Viralliset kielet IFAB julkaisee säännöt englanniksi, ranskaksi, saksaksi ja espanjaksi. Mikäli sanamuodoissa on eroavaisuuksia, pidetään englanninkielistä tekstiä määräävänä. Sama koskee myös tätä käännöstä. Muut kielet Kansalliset jalkapalloliitot voivat tiedustella omien käännöstensä tueksi tyylitiedostoa ottamalla yhteyttä IFABiin: info@theifab.com. Kansallisia jalkapalloliittoja, jotka tuottavat käännöksen käyttäen tätä muotoilua, pyydetään lähettämään kopio IFABille (kannesta tulee selkeästi käydä ilmi kansallinen jalkapalloliitto, jonka käännös on kyseessä), jotta se voidaan lisätä IFABin verkkosivuille muiden käytettäväksi. Mitat Jos metristen ja brittiläisen yksikköjärjestelmän yksiköiden välillä on eroja, metriset yksiköt ovat määrääviä. Sääntöjen soveltaminen Samat säännöt pätevät jokaisessa ottelussa, jokaisessa maanosassa, maassa, kaupungissa ja kylässä pois lukien IFABin sallimat muutokset (alla). Muilta osin sääntöjä ei saa muokata tai muuttaa kuin IFABin luvalla. Erotuomareita ja toimijoita kouluttavien tulee painottaa, että • erotuomareiden tulee soveltaa sääntöjä pelin hengessä edesauttaakseen reilujen ja turvallisten otteluiden syntymistä • kaikkien tulee kunnioittaa erotuomaristoa ja heidän päätöksiään muistaen, että erotuomarit ovat inhimillisiä ja tekevät virheitä Pelaajilla on iso vastuu pelin imagosta ja joukkueen kapteenilla tulisi olla tärkeä rooli sen varmistamisessa, että sääntöjä ja erotuomarien päätöksiä kunnioitetaan. Merkkien selitys Sivun laidassa oleva pystyviiva sekä keltainen alleviivaus ilmaisevat sääntöjen keskei- set muutokset. Esitystapaa koskevat muutokset on alleviivattu. Ja lkapa l losäännöt 2022 | Huomautuks i a 17 Laws of the Game 2021 /22 | Not es and mod i f i ca t i ons Official languages The IFAB publishes the Laws of the Game in English, French, German and Spanish. If there is any divergence in the wording, the English text is authoritative. Other languages N tional FAs which tran late th Laws f he Game can ob ain the layout te plate for the 2021/22 edition of the Laws from The IFAB by contacting: info@theifab.com. Nat onal FAs which produce a tran lated version of the Laws of the Game using this format are invited to send a copy to The IFAB (stating clearly on the front cover that it is that national FA’s official translation) so it can be posted on The IFAB website for use by others. Measurements If there is any divergence between metric and imperial units, the metric units are authoritative. Applying the Laws The same Laws apply in every match in every confederation, country, town and vill ge and, apart from the modifications permitted by The IFAB (see ‘General modifications’), the Laws must not be modified or changed, except with the permission of The IFAB. Those who are educating match officials and other participants, should emphasise that: • refer es should apply th Laws within he ‘spirit’ of the game to help produce fair and safe matches Notes on the Laws of the Game

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0MTY=