Jalkapallosäännöt 2022

147 Yhteenveto sääntömuutoksista Tässä listassa on esitetty lyhyt yhteenveto olennaisimmista sääntömuutoksista. Muutokset, jotka vaikuttavat useampaan sääntöön Huomautuksia – metriset yksiköt • Selvennetty, että mikäli metristen ja brittiläisen yksikköjärjestelmän yksiköiden välillä on eroja, metriset yksiköt ovat määrääviä Säännöt 4, 5, 12 ja VAR-pr tokolla – väkivalla n sopimaton käytös • Jotta tietty väkivallaton sopimaton käytös voidaan tulkita ’hävyttömäksi, loukkaavaksi tai solvaavaksi’ ja johtaa kentältäpoistoon, termi ”eleet” on korvattu termillä ”toiminta” asiaankuuluvissa kuvauksissa Säännöt 1,2 ja 4 – FIFA Quality Programme • Tietoa koskien FIFA Quality Programme -ohjelmaa on lisätty VAR-protokollan perään – yksityiskohdat on poistettu sääntötekstistä Sääntömuutokset Sääntö 1 – Pelikenttä • Maalitolppien ja yläriman (sekä maalien) tulee olla samanmuotoiset • GLT-signaali voidaan lähettää videohuoneeseen (VOR) Sääntö 6 – Muu erotuomaris o • Nyt on olemassa FIFAn nimeämät videoerotuomarit (VMO) Sääntö 7 – P liaika • Lisäaika liittyy ’menetettyyn’ peliaikaan Sääntö 11 – Pai sio • Lisätty säännön 12 määritelmä siitä, mihin käsivarsi päättyy (kainaloon) paitsioaseman määrittämiseksi Ja lkapa l losäännöt 2022 | Yhteenveto sääntömuutoks i sta 149 Herewith an outline of the main changes/clarifications. Changes affecting more than one Law Notes on the Laws of the Game (all Laws) – metric units • Clarification that, if here is any diverge ce betwee metric and imperial units, the metric units are authoritative Laws 4, 5, 12 and VAR protocol – non-violent inappropriate behaviour • To allow some non-violent inappropriate behaviour to be considered ‘offensive, insulting or abusive’ and result in a sending-off, ‘action(s)/acting’ replace ‘gesture(s)/gesturing’ in the relevant descriptions Laws 1, 2 and 4 – FIFA Quality Programme • Information about the FIFA Quality Programme is now included after the VAR protocol – details have been removed from the Law text Individual Law changes (in Law order) Law 1 – The Field of Play • The goalposts and crossbar (and goals) must be the same shape • The GLT signal can be sent to the video operation room (VOR) Law 6 – The Other Match Officials • There is now a FIFA list of international video match officials (VMOs) Law 7 – The Duration of the Match • Stoppage time relates to ‘lost’ playing time Laws of the Game 2021 /22 | Law changes 202 1 /22 Outlin summary of Law changes

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0MTY=