Jalkapallosäännöt 2022

175 181 Introduction These guidelines contain practical advice for match officials which supplements the information in the Laws of the Game section. Reference is made in Law 5 to referees operating within the framework of the Laws of the Game and the ‘spirit of the game’. Referees are expected to use common sense and to apply the ‘spirit of the game’ when applying the Laws of the Game, especially when making decisions relating to whether a match takes place and/or continues. This is especially true for the lower levels of football where it may not always be possible for the Law to be strictly applied. For example, unless there are safety issues, the referee should allow a game to start/continue if: • one or more corner flags is missing • there is a minor inaccuracy with the markings on the field of play such as the corner area, centre circle etc. • the goalposts/crossbar are not white In such cases, the referee should, with the agreement of the teams, play/ continue the match and must submit a report to the appropriate authorities. Key: • AR = assistant referee • AAR = additional assistant referee Laws of the Game 2021 /22 | Prac t i ca l gu i de l i nes for ma t ch of f i c i a l s Esipuhe Näissä toimintaohjeissa on erotuomareille käytännön neuvoja, jotka täydentä- vät sääntöosiota. Säännön 5 mukaan erotuomarit toimivat jalka allosääntöjen määrää issä puitteissa ja pelin henge mukaisesti. Erotuomareiden odotetaan käyttävän tervettä järkeä ja peli henkeä jalkapallosääntöjä soveltaessaan, erityisesti päätettäessä voidaanko ottelu pel ta ja/tai ottelua jatkaa. Tämä pitää erityisesti paikkansa alemmilla tasoilla, missä ei aina ole mahdol- lista noudattaa tarkas i sääntöjä. Esim kiksi, ellei kyse o e turvallisuustekijöistä, er tuomarin ulee antaa p lata/jatk a peliä, jos: • yksi tai useampi kulmalippu puuttuu • pelikentän erkinnöissä on pientä epätarkkuutta esimerkiksi kulma-alueessa tai keskiympyrässä jne. • maalitolpat/ylärima eivät ole valkoiset Tällaisissa tilanteissa erotuomarin tulee, joukkueiden hyväksynnällä, antaa pelata/jatkaa peliä sekä raportoida kilpailun järjestäjälle. Lyhennys: • AET = avustava erotuomari • AAR = lisäerotuomari Ja lkapa l losäännöt 2022 | To imi ntaoh j e i ta erotuomare i l l e

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0MTY=