Jalkapallosäännöt 2022

31 1. Kentän pinta Pelikentän tulee olla kokonaan luonnonnurmea tai kilpailumääräysten salliessa kokonaan keinotekoinen. Kilpailumääräysten salliessa myös näiden yhdistelmä on mahdollinen (hybridi). Keinotekoisen pelialustan värin tulee olla vihreä. Kun keinotekoista pelialustaa käytetään joko FIFAn jäsenliittojen välisissä kilpailuotteluissa tai kansainvälisissä seurajoukkueiden välisissä otteluissa, alustan on täytettävä ”FIFA Quality Programme for Football Turf ” tai ”International Match Standard” –laatuvaatimukset, ellei IFAB ole antanut erivapautta. 2. Ke tän merkinnät Pelikentän tulee olla suorakaiteen muotoinen ja merkitty jatkuvin rajoin, jotka eivät aiheuta vaaraa. Keinotekoisen pelialustan materiaalia voidaan käyttää luonnonnurmikenttien merkintöihin, jos tämä ei ole vaarallista. Nämä rajat kuuluvat alueisiin, joita ne rajoittavat. Vain säännössä 1 kuvatut rajat merkitään pelikenttään. Kun keinotekoista pelialustaa käytetään, ovat muut merkinnät sallittuja edellyttäen, että ne ovat erivärisiä ja selvästi erottuvia jalkapallokentän merkinnöistä. Kahta pidempää rajaa kutsutaan sivurajoiksi. Kahta lyhyempää rajaa kutsutaan päätyrajoiksi. Pelikenttä jaetaan kahteen kenttäpuoleen sivurajojen keskikohdat yhdistävällä keskirajalla. Keskipiste merkitään keskirajan puoliväliin. Säteeltään 9,15 m:n kokoinen ympyrä merkitään sen ympärille. Pelikenttä Ja lkapa l losäännöt 2022 | Sääntö 01 | Pe l i kent tä 31 Laws of the Game 2021 /22 | Law 1 | The Fi e l d of Pl ay 1. Field surface The field of play must be a wholly natural or, if competition rules permit, a wholly artificial playing surface except where competition rules permit an integrated combination of artificial and natural materials (hybrid system). The col ur of artificial surfaces must be gre n. Where artificial surf ce are used in competition matches b tween representat ve te ms of national football associations affil ated to FIFA or international club competition matches, the su face must meet the requirements of the FIFA Quali y Programme for F otball Turf, unless special dispensation is given by The IFAB. 2. Field markings The field of play must be rectangular and marked with continuous lines which must not be dangerous; artificial playing surface material may be used for the field markings on natural fields if it is not dangerous. These lines belong to the areas of which they are boundaries. Only the lines indicated in Law 1 are to be marked on the field of play. Where artificial surfaces are used, other lines are permitted provided they are a different colour and clearly distinguishable from the football lines. The two longer boundary lines are touchlines. The two shorter lines are goal lines. The field of play is divided into two halves by a halfway line, which joins the midpoints of the two touchlines. The centre mark is at the midpoint of the halfway line. A circle with a radius of 9.15m (10yds) is marked around it. The Field of Play

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0MTY=