Jalkapallosäännöt 2022

59 1. Erotuomarin toimivalta Jokaista ottelua johtaa erotuomari, jolla on täysi toimivalta jalkapallosääntöjen täytäntöönpanoon otteluun liittyen. 2. Erotuomarin päätökset Erotuomari tekee omaan näkemykseensä perustuvat päätöksensä parhaan kykynsä mukaan jalkapallosääntöjen ja pelin hengen mukaisesti. Hänen harkinnassaan on ryhtyä tarkoituksenmukaisiin toimiin jalkapallosääntöjä noudattaen. Erotuomarin ottelussa tekemät pelitapahtumiin liittyvät ratkaisut, mukaan lukien tehtiinkö maali vai ei sekä ottelun lopputulos, ovat lopullisia. Erotuomarin ja muiden erotuomariston jäsenten päätöksiä tulee aina kunnioittaa. Erotuomari ei voi muuttaa päätöstään pelinjatkamistavasta, jonka hän toteaa vääräksi itse tai toisen erotuomariston jäsenen neuvosta, jos peli on käynnis- tetty uudelleen tai jos erotuomari on päättänyt puoliajan (sisältäen jatko-ottelun) ja poistunut pelikentältä tai keskeyttänyt ottelun. Kuitenkin, jos puoliajan lopussa erotuomari poistuu pelikentältä mennäkseen videotarkastelualueelle tai ohjeistaakseen pelaajia palaamaan pelikentälle, tämä ei estä päätöksen muuttamista koskien tilannetta ennen puoliajan loppua. Paitsi mitä säännössä 12.3 ja videoerotuomari-protokollassa sanotaan, henkilökohtainen rangaistus voidaan antaa pelin jatkuttua vain, jos toinen erotuomariston jäsen oli tunnistanut rikkomuksen ja yrittänyt kommunikoida asian erotuomarille ennen pelin jatkamista; rangaistukseen liittyvää pelinjatkamistapaa ei käytetä. Jos erotuomari tulee toimintakyvyttömäksi, peli voi jatkua seuraavaan pelikatkoon muun erotuomariston valvonnassa. Erotuomari Ja lkapa l losäännöt 2022 | Sääntö 05 | Erotuomar i 59 Laws of the Game 2021 /22 | Law 5 | The Re feree 1. The authority of the referee Each match is controlled by a referee who has full authority to enforce the Laws of the Game in connection with the match. 2. Decisions of the referee Decisions will be made to the best of the referee's ability according to the Laws of the Game and the ‘spirit of the game’ and will be based on the opinion of the referee, who has the discretion to take appropriate action within the framework of the Laws of the Game. The decisions of the referee regarding facts connected with play, including whether or not a goal is scored and the result of the match, are final. The decisions of the referee, and all other match officials, must always be respected. The referee may not change a restart decision on realising that it is incorrect or on the advice of another match official if play has restarted or the referee has signalled the end of the first or second half (including extra time) and left the field of play or abandoned the match. However, if at the end of the half, the referee leaves the field of play to go to the referee review area (RRA) or to instruct the players to return to the field of play, this does not prevent a decision being changed for an incident which occurred before the end of the half. Except as outlined in Law 12.3 and the VAR protocol, a disciplinary sanction m y only be issu d after play has restarted if ano her match official had iden ified and att mpted to communicate the offence to the referee before play restarted; the restart associated with the sanction does not apply. If a referee is incapaci ated, play may continue under the supervision of the other match officials until the ball is next out of play. The Referee

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0MTY=