Jalkapallosäännöt 2022

12 Sääntöjen tulee myös vaikuttaa pelaajien turvallisuuteen ja hyvinvointiin. Viime- vuosina pelaajien hyvinvointi on ollut ohjaava tekijä useissa sääntömuutoksissa, kuten mahdollisuudessa ylimääräisille pelaajavaihdoille jatko-ottelussa sekä ’juoma-’ ja ’vilvoittelutaukojen’ sallimisessa. Näiden lisäksi vastauksena COVID-19 pandemiaan, väliaikainen lisäys sääntöön 3 on otettu käyttöön antaakseen huippusarjoille mahdollisuuden kasvattaa pelaajavaihtojen enimmäismäärän kolmesta viiteen. Testaukset on myös aloitettu ylimääräisen ’aivotärähdysvaihdon’ osalta, jotta joukkueet voivat priorisoida aivotärähdyksen saaneen tai aivotärähdyksestä epäillyn pelaajan hyvinvoinnin joutumatta lukumäärällisesti epäedulli- sempaan asemaan. Vahinkoja tapahtuu väistämättä, mutta säännöt pyrkivät auttamaan tekemään pelistä niin turvallisen kuin mahdollista, tasapainottaen pelaajan hyvinvoinnin ja urheilullisen reiluuden. Tämä vaatii erotuomareita käyttämään sääntöjä käsitelläk- seen voimakkaasti aggressiiviseen tai vaaralliseen toimintaan syyllistyneitä pelaajia. Säännöt ilmentävät turvattoman pelin hyväksymättömyyttä kurinpidolli- silla fraaseilla kuten ’piittaamaton kamppailu’ ja ’vaarantaa vastapelaajan turvallisuuden’ tai ’käyttää kohtuutonta voimaa’. 12 the COVID-19 pandemic, a temporary amendment to Law 3 has been introduced to give top competitions the option of increasing the maximum number of substitutions from three to five. Trials have also started with additional ‘concussion substitutes’ so that teams can prioritise the welfare of a player who has an actual or suspected concussion without suffering a numerical disadvantage. Accidents inevitably occ r, but the Laws aim to help make the game as safe as p sible, balancing player welfare and sporting fairn s . This requires referees to use t e Laws to de l strongly with those players whose actions are too aggressive or dangero s. The L ws embody the unacceptability of unsafe play i their discip nary phrases, such as ‘reckless challenge’ and ‘endang ring the safety of an opponent’ or ‘usi g excessive force’.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0MTY=