Jalkapallosäännöt 2022

97 Suoria ja epäsuoria vapaapotkuja sekä rangaistuspotkuja voidaan tuomita rikkomuksista vain, kun pallo on pelissä. 1. Suora vapaapotku Suora vapaapotku tuomitaan, jos pelaaja erotuomarin mielestä syyllistyy johonkin seuraavista rikkomuksista vastapelaajaa kohtaan holtittomasti, piittaamattomasti tai käyttäen kohtuutonta voimaa: • taklaa vartalollaan • hyppää vastapelaajan päälle • potkaisee tai yrittää potkaista • työntää • lyö tai yrittää lyödä (sisältäen päällä puskemisen) • taklaa tai kamppailee • kamppaa tai yrittää kampata Jos rikkomukseen liittyy kontakti, siitä rangaistaan suoralla vapaapotkulla tai rangaistuspotkulla. • Holtiton tarkoittaa, että pelaaja osoittaa vastuun tai harkinnan puutetta kamppaillessaan pallosta tai toimii varomattomasti. Henkilökohtaista rangaistusta ei tarvita • Piittaamaton tarkoittaa, että pelaaja jättää huomioimatta aiheuttamansa vaaran tai tekonsa seuraukset vastapelaajalle ja häntä on varoitettava • Kohtuuton voiman käyttö tarkoittaa, että pelaaja ylittää voiman käytön tarpeen ja/tai vaarantaa vastustajan turvallisuuden ja hänet on poistettava kentältä Suora vapaapotku tuomitaan, jos pelaaja syyllistyy johonkin seuraavista rikkomuksista: • käsivirhe (paitsi maalivahti omalla rangaistusalueellaan) • pitää kiinni vastapelaajasta Kielletty peli ja sopimaton käytös Ja lkapa l losäännöt 2022 | Sääntö 12 | Ki e l l et ty pe l i j a sop imaton käytös 97 Laws of the Game 2021 /22 | Law 12 | Fou l s and Mi sconduc t Direct and indirect free kicks and penalty kicks can only be awarded for offences committed when the ball is in play. 1. Direct free kick A direct free kick is awarded if a player commits any of t e foll wing offences against an oppon t in a manner considered by the referee to be careless, reckless or using excessive force: • charges • jump at • kicks or attempts to kick • pushes • strikes or attempts to strike (including head-butt) • tackles or challenges • trips or attempts to trip If an offence involves contact, it is penalised by a direct free kick. • Careless is when a player shows a lack of attention or consideration when making a challenge or acts without precaution. No disciplinary sanction is needed • Reckless is when a player acts with disregard to the danger to, or consequences for, an opponent and must be cautioned • Using excessive force is when a player exceeds the necessary use of force and/or endangers the safety of an opponent and must be sent off A direct free kick is awarded if a player commits any of the following offences: • a handball offence (except for the goalkeeper within their penalty area) Fouls and Misconduct

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0MTY=